Test 4: Plurals

Pluralize the following:

1. prieten friend
2. român Romanian
3. copil child
4. litru liter
5. fiu son
6. cîine dog
7. om man
8. mașină car
9. casă house
10. masă table
11. carte book
12. prăjitură pastry
13. stație bus/underground stop
14. cafea cup of coffee
15. stea star
16. hotel hotel
17. val wave
18. birou desk


Answers

 1. prieteni
 2. români
 3. copii
 4. litri
 5. fii
 6. cîini
 7. oameni
 8. mașini
 9. case
 10. mese
 11. cărți
 12. prăjituri
 13. stații
 14. cafele
 15. stele
 16. hoteluri
 17. valuri
 18. birouri
Lesson 4: Plurals Main Page